تبلیغات
كمیته كادر بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور - شرح وظایف ادارات و واحدهای تحت پوشش مدیریت امور درمان
لطفا با نظرات خود این كمیته رادر تلاش جهت بهبود كیفیت خدمات به بیماران و پرسنل بیمارستان یاری نمایید . منتظر نظرات ارزشمند شماهستیم
تبلیغات

منوی اصلی

موضوعات
 معرفی بیمارستان 22 بهمن نیشابور (1)
 معرفی بخشهای بیمارستان 22 بهمن (1)
 شرح وظایف پرسنل بیمارستان (1)
 شرح وظایف تخصصی پرستاری (1)
 تعریف كمیته های بیمارستانی (1)
 اسامی كمیته ها وشرح وظایف (10)
 اطلاعات و دانستنیهای پزشكی (2)
 مطالب خواندنی (15)
 مهارتهای زندگی (2)
 پیامهای شما (1)
 خبرهای تازه (2)

نظرسنجی
آیا باحذف سرویس ایاب وذهاب و دریافت هزینه آن بصورت ماهانه موافقید؟


 

پیوندهای روزانه
 برترین فروشگاه های اینترنتی ایران
 ~ فقط عکس طبیعت ~
 تبادل لینک اتوماتیک | تبادل لینک
 تلویزیون وماهواره زنده
 واژه نامه پزشکی
 تست های خودشناسی
 همه لینک ها
 ارسال لینک روزانه

شرح وظایف ادارات و واحدهای تحت پوشش مدیریت امور درمان

 

 اداره صدور پروانه ها:


1- پذیرش درخواست تاسیس موسسات پزشكی و پیراپزشكی
2- صدور پروانه تاسیس جهت موسسات پزشكی و پیراپزشكی
3- صدور پروانه مسئولین فنی
4- تمدید پروانه های تاسیس ومسئولین فنی
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، روند اجرایی تمدید پروانه ها بطور خلاصه عبارت است از:
الف ) تكمیل فرمهای مربوطه توسط موسسات پزشكی وپیراپزشكی وارائه مدارك مربوطه
ب ) بررسی مدارك توسط اداره صدور پروانه ها وتطبیق آنها با پروانه های تاسیس ومسئولین فنی
ج ) بازدید از موسسه توسط اداره بازرسی ونظارت و گزارش بازدید به اداره صدور پروانه ها
د ) بررسی نتیجه بازدید توسط اداره صدور پروانه ها
هـ ) اطلاعات شناسنامه ای مركز وارد سایت الكترونیكی شده وسپس به مدت 2سال تمدید می گردد.
و) ارسال پروانه هاجهت امضاءبه دفتر ریاست دانشگاه
5- صدور مجوز فعالیت دفاتر كارشامل :
الف ) كمك دندانپزشكان تجربی
ب ) بهداران تجربی دندان
ج ) لابراتوار پروتزهای دندانی
6- پذیرش درخواستهای موسسات پزشكی و پیراپزشكی درخصوص موارد ذیل :
الف ) تغییر مسئولین فنی
ب ) تغییر مكان موسسه
ج ) تغییر نام موسسه
د ) تغییر ساعات فعالیت موسسه
هـ ) افزایش واحدهای درمانی سرپایی ( درمانگاهها )
و ) افزایش بخش های درمانی ( بیمارستانها )
ز ) افزایش یا كاهش تعداد موسسین موسسات
7- ارسال پرونده های مربوطه به كمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی
8- پیگیری موسسات بدون پروانه جهت اقدام برای اخذ پروانه مانند بیمارستانهای دولتی ، نظامی ، ارگانها ، نهادها ...

 

 

اداره بازرسی و نظارت:


1-بازدید و بازرسی(از بیمارستانها درمانگاهها مراكز جراحی محدود-مطبها- موسسات و دفاتر كار ):
  الف) روتین و دوره ای
  ب) رسیدگی به شکایات
  ج) مقدماتی
                        1-تایید محل
                        2- تایید تجهیزات
                        3- عملکردی
   د) افزایش بخش
   و) بررسی گزارشات مردمی و سازمانهای
   ه) منطقه ای
2- تحویل گواهی فوت به پزشکان ، درمانگاهها و بیمارستانها
3- صدور گواهی جهت تایید فعالیت و اشتغال
4- تایید اعلام نیاز مراکز
5- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کلیه کارشناسان
6- انجام طرحهای تحقیقاتی
7- ارائه راهنمایی و مشاوره به مراجعین در خصوص استانداردها و آیین نامه های نظارتی
8- اعلام آخرین بخشنامه ها و آئین نامه های وزارت متبوع به مراکز تحت پوشش
9- برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت  روسا ومسئولین فنی مراکز تحت پوشش
10- اعلام تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی به مراکز و مراجعین
11- ارسال آمار فعالیتها به مراکز ذیصلاح
12- شرکت در جلسات دادگاهها و ارائه نظرات کارشناسی
13- تهیه چک لیست و فرمهای بازدید از مراکزتحت پوشش
14- رسیدگی به شکایات مالی از مراکزو ارسال شکایات عملکردی به سازمان نظام پزشکی
15-  اعلام نواقص مراکز درمانی بصورت کتبی و در صورت تکراردعوت فرد خاطی به معاونت و اخذ تعهد محضری
16- اقدام به تعطیلی محلهای غیر مجاز و پلمب آنها با دستور قضایی
17-ارائه پرونده های متخلفین به تعزیرات و کمیسیون ماده 11
18- شرکت در کارگاهها و جلسات آموزشی جهت ارتقاء شغلی
19- برگزاری جلسات شورای درمان مراكز دانشگاهی بصورت ماهانه و مراكز غیر دانشگاهی هر سه ماه یكبار
20- برگزاری جلسات مشترك بیمه ای با روسای مراكز و رابطین مراكز
21- جمع آوری آمار هفتگی اعمال جراحی مراكز به تفكیك پزشك
22- تهیه شناسنامه جامع مراكز دانشگاهی و بروز گردن آن
23- انجام بازدیدهای مشترك با دفتر پرستاری و معاونت بهداشت در خصوص پسماندها – زباله های عفونی- كنترل عفونت وطرحهای مشترك با معاونت بهداشت

 

 

اداره امور آزمایشگاهها:


1-بازرسی از آزمایشگاهها اعم از دولتی ، غیردولتی ، بیمارستان ، درمانگاه ، مراكز جراحی محدود
2-هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سلامت جهت اعمال كنترل كیفی خارجی
3-هماهنگی با سازمانهای درون بخشی جهت اعمال نظارت
4-رسیدگی به شكایات و دریافت شكواییه از سوی مراجعین به آزمایشگاههای تحت پوشش
5-تذكرات شفاهی و ‌كتبی لازم به مسئولین فنی آزمایشگاهها
6-بررسی درخواستهای تأسیس
7-جمع آوری مدارك جهت طرح در كمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاهها
8-صدور پروانه های تأسیس ومسئولیت فنی
9-پاسخ به استعلام دانشگاههای علوم پزشكی تهران و ایران
10-صدور حكم مسئولیت فنی موقت جهت آزمایشگاههای خصوصی
11-صدور موافقت اصولی
12-بازدید اولیه از مكانهای پیشنهادی جهت تأسیس آزمایشگاه
13-بررسی نقشه پیشنهادی آزمایشگاه
14-بازدید نهایی از آزمایشگاههای درحال تاسیس
15-ارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش
16-برنامه ریزی جهت نیازهای آزمایشگاه های دولتی تحت پوشش از نظر پرسنل فنی
17-هماهنگی لازم با مسئولین بیمارستان های تابعه جهت تامین نیروی فنی آزمایشگاهها
18-برنامه ریزی  جهت جذب نیروی فنی مشمولین طرح نیروی انسانی
19-تعیین محل خدمت پرسنل طرحی ، رسمی و هماهنگی جهت جابجایی (انتقال ، ماموریت)
20-مكاتبه با آزمایشگاههای خصوصی جهت ارسال مدارك پرسنل فنی وضبط در پرونده مربوطه
21-برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازی آزمایشگاهها
22-شركت فعال كلیه پرسنل اداره آزمایشگاهها در اجرای استانداردسازی آزمایشگاهها
23-برنامه ریزی جهت راه اندازی آزمایشگاه رفرانس دانشگاه (تأمین اعتبارات مالی ، خرید تجهیزات لازم ، تأمین نیروی انسانی و...)
24-برگزاری دوره های آموزش استانداردسازی
25-تشكیل گروه های آموزشی در زمینه های مختلف واستفاده از اساتید مجرب هر رشته
26-تهیه بخشنامه ها ، دستورالعمل های آموزشی ، جزوات وCD ها و ارسال به آزمایشگاه های تابعه 

 

 

اداره ارزشیابی:


1-انجام ارزشیابی از بیمارستانهای تحت پوشش
2-انجام ارزیابی از بیمارستانهای تحت پوشش قبل از ارزشیابی
3-اعلام نواقص ارزیابی جهت برطرف کردن و آمادگی جهت ارزشیابی
4-جمع بندی امتیازات چک لیست بیمارستانها و ارسال به وزارت متبوع
5-اعلام نمره ارزشیابی به بیمه ها
6-برگزاری جلسات قضاوت گروهی در ادراه و...
7-شرکت در کارگاهها و جلسات آموزشی جهت ارتقاء شغلی
8-بازنگری برخی ارزشیابی های انجام شده
9-ارسال نواقص ارزشیابی به بیمارستانها
10-ارسال گواهینامه ارزشیابی به بیمارستانها
11-انجام هماهنگی با معاونت بهداشتی در خصوص معرفی کارشناس بهداشت محیط جهت ارزشیابی در محور مربوطه
12-انجام هماهنگی با بیمه های سه گانه جهت معرفی نماینده ناظر بر ارزشیابی

 

 

اداره پرستاری و مامایی:


• برآورد نیروی مورد نیاز بیمارستان ها براساس استاندارد های موجود و مقایسه با استاندارد های مطلوب و ارائه راهكار جهت رسیدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء‌مراقبتهای كمی و كیفی به مددجویان
• بررسی و شناخت وضعیت كمی و كیفی كادر پرستاری در دانشگاه و تهیه آمار و ارقام مورد نیاز بر اساس مشخصات دموگرافیك افراد ،‌وضعیت تختها و بخشها ، نوع خدمت مورد نیاز در بخش و ارائه به مدیران ارشد دانشگاه به منظور تصمیم گیری مناسب جهت  جذب  و بكارگیری نیروی جدید
• كنترل و نظارت بر توزیع صحیح كادر پرستاری در بخشها بر اساس ضریب پرستار به بیمار جهت ارائه مراقبت مناسب و ایمن به بیمار.
• برآورد تعداد كادر پرستاری (‌پرستار ، ماما، كاردان اتاق عمل و كاردان هوشبری ) مورد نیاز از طریق لایحه خدمات پزشكان و پیرا پزشكان و توزیع نیروها بر اساس اولویتهای تعیین شده .
• همكاری در استخدام و بكارگیری كادر پرستاری ،  مصاحبه  و توزیع نیروی جدید الاستخدام در واحد های تحت پوشش.
• اعلام نظر در خصوص  كادر پرستاری انتقالی ، مأمور و متقاضیان  بازنشستگی .
• همكاری با معاونت پشتیبانی در خصوص تنظیم ضوابط و مقررات  بكارگیری كادر پرستاری از طریق واگذاری به بخش غیر دولتی یا قرارداد موقت با دانشگاه .
• رسیدگی به شكایات فنی و اداری كادر پرستاری به منظور ایجاد رضایتمندی در آنان و بالطبع ارتقای رضایتمندی مددجویان .
• بررسی مصوبات كمیته های پرسنلی ،  ارزشیابی درونی ،  كنترل عفونت ، سوانح و حوادث و... و ارائه بازخور مناسب به مسئولین كمیته ها .
•  نظارت بر ارزشیابی  وارتقای شغلی كادر پرستاری به منظور افزایش رضایتمندی پرسنل .
• تدوین و بازنگری مستمر استانداردهای مراقبتی (‌ساختار ، فرآیند ، برآیند) به مددجویان  براساس مطالعات و پژوهش های كاربردی و با توجه به شرایط فرهنگی ، اجتماعی و ... ملی منطقه ای
• پایش ارزشیابی مستمر خدمات كمی وكیفی پرستاری به مددجویان
• سنجش توانمندی های مورد نیاز در سه سطح دانش ، نگرش و رفتار كادر پرستاری از طریق آزمون های مهارتی در دوره  های مختلف كاری ( بدو ورود – تغییر محل خدمت و ...) جهت ارائه مراقبت مناسب به مددجو .
• تدوین ارتقاء‌ مستمر شاخصهای كیفی خدمات مراقبتی به مددجویان .
• شركت در تیم ارزشیابی بیمارستان ها و تكمیل چك لیست های مربوطه به منظورتعیین درجه خدمات ارائه شده به مددجو .
• بهینه سازی و سازماندهی به خدمات و مدیریت پرستاری اورژانس بیمارستان ها بعنوان خط اول رسیدگی  به مصدومین و مددجویان
• ارزیابی از كفایت و مناسب بودن تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمت مطلوب مراقبتی به مددجویان .
• نظارت و كنترل بر استقرار مدیریت بحران در گروه پرستاری به منظور حفظ آمادگی و پاسخ مناسب در زمان بحران .

• تعیین نیازهای آموزشی به تفكیك بخش ورده سازمانی كادر پرستاری به منظور ارائه مراقبت  مطلوب به مددجویان .
• برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز به مدیران ، سوپروایزران آموزشی و بالینی، سرپرستاران و سایر كادر پرستاری و مامایی در راستای ارتقاء‌ كیفیت     مراقبت های پرستاری به مددجویان .
• نظارت بر عملكرد كمیته آموزش پرستاری ،  پرونده های آموزشی كادر پرستاری .
• برگزاری  كارگاه ، سمینار و همایش های پرستاری در راستای ارتقای دانش و آگاهی كادر پرستاری و كاربرد شیو ه های نوین مراقبتی  از مددجویان .
• پیگیری فرصت های مناسب آموزشی در داخل و خارج كشور ارائه راه حل مناسب در این زمینه .
• ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی و استخراج شاخص های ارتقاء‌كیفیت .
•  نیاز سنجی پژوهشی و تعیین الویت های  تحقیقات پرستاری در بیمارستان ها و واحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت ارائه مراقبت  مبنی بر شواهد .
• اجراء ‌طرح های پژوهشی براساس نیاز های جامعه و ارائه نتایج به سایر گروهها جهت ارتقا‌ء كیفیت خدمات و نیل به توسعه پایدار .
• را ه اندازی مراكز تحقیقات  Care در دانشگاه
• برنامه ریزی در خصوص استقرار و رعایت موازین شرعی و اخلاق پرستاری در مراقبت  از بیماران در راستای رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ حریم بیمار
• پایش و ارزشیابی مستمر رعایت موازین شرعی و حفظ حریم مددجو در واحد های تحت پوشش .
• نمایان ساختن جایگاه فرهنگی و حرفه ای پرستاری و مامایی اسلامی به جامعه و سایر كشور ها از طریق  رسانه ها، انتشارات و ...
• همكاری و تبادل تجارب و كسب اطلاعات از سازمان های معتبر بین المللی به منظور ارتقاء‌ كیفیت خدمات پرستاری و مامایی .
• تشكیل تیم های آموزش سلامت  به مدد جو و خانواده های آنان به منظور ارتقای دانش و آگاهی مددجو و خانواده وی  در خصوص بیماری ، تشخیص ‌،‌درمان ، عوارض و نحوه مراقبت  از خود در طول  زمان بستری  و زمان ترخیص .
• تهیه و ارسال نرم افزار آموزشی ، پمفلت ، كتابچه و جزوات آموزشی در راستای آموزش سلامت به مددجو و همراهان وی .
• آموزش سلامت به جمعیت تحت پوشش و جامعه نظیر آموزش عمومی احیاء‌و كمكهای اولیه به گروههای تعیین شده از سوی وزارت متبوع .
• پیگیری و برگزاری مراسم مختلف نظیر هفته سلامت ، روز پرستار ، روز ماماو...
• هماهنگ نمودن فعالیت های پرستاری با سایر واحد های درون بخشی، ملی منطقه ای و بین المللی به منظور دستیابی  به اطلاعات جدید فن آوری روز جهت ارائه مراقبت مطلوب  به مددجویان .
• نظام كشوری ترویج زایمان فیزیولوژیك
• نظام مراقبت مرگ مادر
• ‌نظام مراقبت مرگ نوزاد
• نظام مراقبت كودك 59-1 ماهه
• نظام كشوری دوستدار مادر
• نظام كشوری دوستدار كودك
• ‌نظام كشوری جامع آموزش سلامت بیمار
• نظام كشوری مراقبت عفونت  بیمارستانی

 

 

 واحد مددكاری و بیماریهای خاص:

 

1-بررسی و حل مسایل و مشكلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه كننده به حوزه معاونت درمان دارو از جمله مصاحبه ، بازدید منزل و اجرای طرحهای كمكی دررفع مشكل آنان .
2-راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه كننده جهت دریافت امكانات پزشكی و پیراپزشكی به مراكز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی كشور .
3-پیگیری درمان مددجویان بیمارو ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشكی .
4-شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ،‌اجتماعی ، رفاهی و درمانی دانشگاه جهت كمك به حل مشكل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین درصورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه ، كمیته امداد یا سازمان بهزیستی  .
5-بررسی شكایات واصله و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشكل شاكیان .
6-نظارت ، بازدید و كنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددكاری مراكز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط.
7- ‌جمع آوری و بررسی هزینه های تخفیفی رایگان اعمال شده از واحد های مددكاری مراكز  و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع،همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز
 8- جمع آوری و بررسی كلیه پرونده های مصدومین ترافیكی مراكز دانشگاهی و غیر دانشگاهی تحت پوشش دانشگاه واعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع،همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراكز .
9-تشكیل جلسات توجیهی مددكاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددكاران واحد های تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد كمی و كیفی فعالیت های مددكاری .
10- توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددكاری اعم از نقل  و انتقال ،‌استخدام و بكارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی .
11-همكاری در تشكیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن كیفیت امور مددكاری .
12- جمع اوری آمار و اطلاعات درخصوص فعالیت های واحد مددكاری مراكز تابعه و بررسی و ارزشیابی فعالیتها و انعكاس به مقامات ذیربط.
13- همكاری در زمینه آموزش عملی (كارورزی ) دانشجویان رشته مددكاری .
14- همكاری و ارائه خدمات مددكاری یا اعزام مددكاران جهت كمك به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله ، سیل و حوادث غیر طبیعی  .
15- ایجاد هماهنگی بین خدمات مددكاری و سایر فعالیتهای درمانی ستاد .
16- هماهنگی و همكاری با اداره مددكاری وزارت متبوع در خصوص خط مشی كلی مددكاری و تشكیل كنفرانسها ، سمینارها وغیر ه .
17- برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها  در خصوص همكاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی .
18- انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی ،‌درمانی در ارتباط با وظایف مددكاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی.
19- انجام سایر اموریكه از طریق مقامات مافوق ارجاع می گردد.
20- پیگیری و راه اندازی بخشهای دیالیز مراكز و توسعه بخشهای قطبی حمایت از بیماران سرطانی.
21-صدور دفترچه جهت بیماران تالاسمی
22-شركت در جلسات مربوط به بیماران خاص در وزارت متبوع در مركز مدیریت بیماریهای خاص و مراكز تابعه
23- پیگیری بودجه های مربوط بیماران خاص ،‌ صعب العلاج و سرطان.
24-جمع آوری آمار واحدهای مربوط به بیماران خاص و ارسال به مركز مدیریت بیماریهای غیر واگیر و خاص وزارت متبوع
25- جایابی جهت بیماران دیالیز بطور دائم و موقت
26- پیگیری جذب نیروی انسانی  مورد نیاز بخشهای مربوطه
27- انجام بازدید های مكرر از بخشهای بیماریهای خاص مراكز تابعه
28- تلاش و پیگیری جهت راه اندازی بخش دیالیز در مراكز خصوصی و معرفی بیماران جهت دیالیز به مراكز
29- هماهنگی و همكاری با مركز مدیریت بیماریهای غیر واگیر و خاص وزارت متبوع و تشكیل كنفرانسها،‌سمینارها و ..... 


 

واحد هماهنگی و آموزش:


1- هماهنگی و پیگیری برنامه های هفته سلامت
2- مكاتبات با مراكز تابعه جهت گردآوری پیشنهادات و برنامه های احتمالی
3- تدوین كتاب معرفی و گزارش عملكرد معاونت درمان
4- تدوین شناسنامه فعالیت ها و توانمندی های علمی و اجرایی كاركنان حوزه درمان
5- اطلاع رسانی همایش ها و كنگره ها به ادارات، واحدها و مراكز تابعه
6- آموزش ضمن خدمت كاركنان
7- هسته مركزی كمیته ارتقای فرآیند معاونت درمان و جمع آوری فرآیندهای جاری و قراردادن در سایت
8- الكترونیكی كردن فرآیندهای واحدهای مختلف معاونت
9- همكاری با بنیاد سینمای فارابی در جهت استقرار پزشك در جشنواره  های بین المللی فیلم فجر
10- طراحی و برگزاری  كارگاه های آموزشی صدور گواهی فوت به طور ماهانه
11 - برگزاری کارگاههای مورد نیاز کارکنان واحدها و مراکز تابعه
12- ارایه خدمات مشاوره ای به داخل و خارج معاونت.
13-ارایة خدمات آموزشی به داخل و خارج معاونت.
14-گردآوری وگزارشدهی اطلاعات با هدف پشتیبانی از فرایندهای تصمیم گیری وبرنامه¬ریزی
15- انتشار كتب و نشریات مربوط به معاونت با هدف اطلاع رسانی و انتشار آمار معاونت .
16- تنظیم گزارشات دوره ای و سالیانه برای داخل وخارج از معاونت
17--تهیه بانک های اطلاعاتی، تأسیس و به روز نگاه داشتن سایت و بانك اطلاعاتی معاونت.
18-جمع‌آوری داده‌های مربوط به فعالیتهای معاونت .
19-برگزاری نمایشگا‌ه دستاوردها و عملكردهای توسعه‌ای.
20-تدوین گزارش های دوره ای عملکرد معاونت.
21-تسهیل تبادل اطلاعات و همکاریها در داخل و خارج از معاونت.


 

  واحدآمار و مدارك پزشكی:

 
1-تهیه آمارهای رایج عملكرد و فعالیت مراكز تابعه دانشگاه طبق فرمتهای استاندارد كشوری شامل دریافت آمارهای ارسالی ازمراكز ، كنترل ،تصحیح ،جمعبندی ، تجزیه وتحلیل وتلخیص به عنوان آمار كل دانشگاه و به صورت دوره ای(ماهیانه، فصلی ، شش ماهه ، سالیانه )
2-تهیه گزارشات ، نشریات و بولتنهای آماری دردوره های مختلف وارائه آنها به مراجع ذیصلاح (واحدهای مختلف دانشگاه و وزارت متبوع ََ)
3-تهیه اطلاعات درمانی مورد نیاز  به صورت مقطعی ، موردی و دوره ای مختلف طبق فرمتهای مورد نیاز بودجه و تشكیلات دانشگاه ، سازمانهای مدیریت وبرنامه ریزی استان وكشور ، نظام پزشكی ، مدیریت كل بازرسی كشور
4-تهیه  گزارشات تحلیلی آماری واطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح وبازخورد به واحدهای تابعه
5-اجرای طرحهای كشوری آمارگیری ( از جمله اطلاعات پزشكان ودندانپزشكان و اجرای فاز یك ماده 193 از برنامه پنجساله سوم توسعه و89 از برنامه چهارم توسعه ،تسهیلات بهداشتی ودرمانی ،ثبت مرگ ومیر و ...)
6-آموزش كاركنان بخش دولتی و خصوصی درمورد آمار واطلاعات و نحوه صحیح تهیه آنها و استخراج شاخصها به صورت موردی وانفرادی و تشكیل جلسات و كارگاههای توجیهی و آموزشی
7-برقراری نظام آمارو اطلاعات بیمارستانهای تحت پوشش غیر دانشگاهی
8-هماهنگی و نظارت در خصوص ارسال آمارهای بهداشتی از بیمارستانهای تحت پوشش
9-ارائه بازخورد اطلاعاتی (Feed back)  از فعالیت واحدها جهت مقایسه وسایر بهره برداریهای لازم
10-تهیه جزوه های آموزشی و بسته های آموزشی آمار و شاخصهای بهداشتی ودرمانی و سایر موارد وموضوعات مطروحه
11-برگزاری كارگاههای آموزشی برای پرسنل رده های مختلف واحدهای تحت پوشش ( ازجمله ثبت علل مرگ و میر ، تهیه و كاربرد شاخصهای بهداشتی ودرمانی و تعاریف آماری و ...)
12-تدوین روشهای آماری و پردازش و مدیریت اطلاعات صحیح بر اساس اصول علمی و حرفه ای جهت استخراج و تولید اطلاعات وشاخصها ی قابل استفاده جهت برنامه ریزی و مدیریت بخش درمان وسایر بهره برداریهای لازم
13-اصلاح نظامهای آماری – وگردش اطلاعاتی
14-بررسی و انجام كار كارشناسی در زمینه HIS ( سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانها) 
15-نظارت برعملكرد بخشها و ادارات مدارك پزشكی واحدهای تحت پوشش
16-ارزشیابی بخشهای مدارك پزشكی و مدیریت اطلاع رسانی در بیمارستانهای تحت پوشش
17-توزیع نیروی انسانی آمارو مدارك پزشكی بر اساس بررسیهای كارشناسانه اعم از طرحی ، استخدامی ، انتقالی و غیره و جابجائی نیروها
18-هماهنگی با گروه آموزشی مدارك پزشكی دانشگاه در زمینه آموزش دانشجویان این رشته در بیمارستانها
19-شركت در كارگاهها و همایشها و كنگره ها
20-بررسی ، تحقیق و اعلام نظر كارشناسی و مشاوره در خصوص انواع فعالیتهای بخشهای مدارك پزشكی – پاسخ كارشناسی به استعلامها
21-ارائه پیشنهادات در جهت تدوین استانداردهای حرفه ای
22-انجام طرحهای تحقیقاتی وساماندهی روشهای كار، تجهیزات ، نیروی انسانی ، فضا و مكان بخشها
 23- مدارك پزشكی،فرآیندهای چرخه بیمار(پذیرش و ترخیص )در بیمارستانها ایجاد سیستم های بانكهای اطلاعاتی بیماریها و جراحیهاو....
24-برگزاری كارگاههای آموزشی در مراكز تحت پوشش و ستاد معاونت (برای مثال در موضوعات
زیر: )
-مسائل و ابهامات قانونی و حقوق بیماران
-مستند سازی اقدامات پزشكی و كمیت و كیفیت گزارشات و مستندات مثل پرونده های پزشكی ، صدور گواهی فوت و ...
-اصول تشخیص نویسی
-طبقه بندی بین المللی بیماریها وجراحیها
-بهداشت روان و رفتار متقابل برای گروههای مختلف ارائه دهنده خدمات (پذیرش و...)
-سایر كارگاهها بر حسب نیاز
-جنبه های مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
25-انجام كار كارشناسی در سیستم های HIS   بیمارستانها و سایر واحدهای بهداشتی درمانی

 

 

 مرکز تعالی خدمات بالینی:


1-نیازسنجی و تعیین اولویت های تدوین راهکارهای بالینی بر اساس تحلیل وضعیت موجود برای پزشكان، پرستاران و ارائه‌دهندگان خط اول خدمات بالینی
2-مرور منابع اطلاعاتی جهت استخراج شواهد مرتبط با موضوعات طرح شده و تحلیل آنها
3-مطالعه هزینه مسیرهای بالینی
4-جلب مشارکت گروههای بالینی در جهت نقد گزینه ها و نهایی‌سازی راهكار
5-نظارت بر حسن اجرای سیاست های تدوین شده و دریافت بازخور با همكاری كمیته ممیزی
6-تحلیل وضع موجود شامل نیازسنجی هزینه بار بیماریها
7-تعیین اولویتهای فن آوری
8-تعیین گستره با توجه به سؤال عرصه سیاست گذاری اجتماعی
9-مرور نظام مند منابع
10-تعیین اثربخشی مداخلات و سنجش مطلوبیت
11-هزینه یابی مداخلات مورد مقایسه
12-تعیین کسر هزینه اثربخشی یا هزینه مطلوبیت
13-مدل سازی و تحلیل آماری
14-تحلیل ارزشی درباره گروه های هدف
15-ارائه گزارش و تطبیق با مخاطبین مختلف
16-نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های تدوین شده توسط مركز
17-تحلیل وضعیت مراکز درمانی در زمینه های:
کیفیت ارائه خدمات بالینی
تحلیل ساختار و فرآیندهای مراکز درمانی
18-جمع آوری داده  در زمینه پیآمدهای بالینی
19-تدوین استانداردها با مرور منابع و... با همكاری كمیته تدوین راهكار بالینی
20-هدف‌گذاری شاخص‌ها در جهت رسیدن به استانداردهای مطلوب
21-ارائه راهكار و برنامه‌ریزی برای پایش رسیدن به اهداف‌ها
22-تحلیل رویکردهای موجود به خطاهای پزشکی
23-راه‌اندازی مطالعات كیفی در جهت ریشه‌یابی خطاها و نواقص موجود در سیستم 
24-تحلیل وضعیت موجود در زمینه پژوهش‌های سلامت
25-بررسی همخوانی پژوهش ها با اولویت های نظام سلامت
26-ارائه پیشنهاد انجام پژوهش‌های مرتبط با اولویت‌های نظام سلامت
27-نظارت و ارائه مشاوره متدولوژیك در زمینه تطبیق اهداف با اولویت‌ها
28-گرد‌آوری داده‌ها و تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات
29-ارائه بازخور به واحدهای ذیربط
30-مدیریت انجام پژوهش‌های در راستای پاسخدهی به نیازهای نظام سلامت
31-تدوین طرح‌های HSR 
32-تحلیل اقتصادی سیاست‌های سلامت
33تعیین اولویت‌های بررسی مداخلات بر اساس نیازسنجی:
هزینه بیماری
بار بیماری
34-بسترسازی در جهت تحقق آرمان‌های اقتصاد درمان
35-آموزش اقتصاد سلامت و مفاهیمی همچون كارآیی هزینه- اثربخشی و هزینه- مطلوبیت
36-تحلیل اقتصاد هنجاری
37-تعامل مستمر با كمیته ارزیابی فن‌آوری سلامت شامل:
38-فعالیت در جهت واقعی كردن تعرفه‌ها
تعیین اهداف هزینه‌ای برای هزینه‌یابی
راه‌اندازی مطالعات شناخت و تعریف واحد خدمت
جمع‌آوری داده‌های هزینه‌ای و درآمدی
تعیین هزینه تمام شده واحد
تعیین تعرفه
39-هزینه‌یابی برای پروژه‌های ارزیابی فن‌آوری سلامت و راهكارهای بالینی
تعیین اهداف هزینه‌ای آلترناتیوها
راه‌اندازی مطالعات شناخت و تعریف واحدهای خدمت
جمع‌آوری داده‌های هزینه‌ای
تعیین هزینه تمام شده واحد
ارائه ارقام برای كاهش هزینه‌ها در تدوین مسیرهای بالینی و تحلیل هزینه- اثربخشی/مطلوبیت
40-هزینه‌یابی برای پروژه‌های هزینه بیماری
تعریف واحد وضعیت سلامت و معیارهای رد و شمول
راه‌اندازی مطالعه شناخت
جمع‌آوری داده‌های هزینه‌ای
تعیین هزینه واحد بیماری
تحلیل هزینه- فایده بیمارستانی
41-نیازسنجی آموزشی پرسنل حوزه درمان بر اساس تحلیل وضعیت موجود
42-تعیین اولویت‌ها و اهداف آموزشی
43-تدوین و هماهنگی برنامه‌های آموزشی مركز جهت صدور گواهی آموزشی و ...
44-برگزاری دوره‌های آموزشی
45-سنجش اثربخشی دوره‌ها

 

 

 واحد پرتوها :


1- انجام كلیه مراحل اداری جهت صدورموافقت اصولی تاسیس موسسات پرتوپزشكی ودرنهایت صدور پروانه های بهره برداری ، تاسیس ومسئول فنی
2- انجام كلیه مراحل اداری جهت تمدید وتعویض پروانه های مسئولین فنی وتاسیس مراكزپذیرش درخواست افزایش یا كاهش بخشهای پرتوپزشكی بیمارستانها، درمانگاهها ومراكزجراحی محدود
3- اخذوتكمیل مدارك موردنیازازمتقاضیان احداث مراكزتصویربرداری وتشكیل پرونده متقاضی جهت مطرح شدن وبررسی دركمیسیون ماده 20 دانشگاه
4- تعیین ظرفیت مناطق شهرداری درتهران وشهرستانهای تابعه براساس آمارجمعیتی جدید هرمنطقه و اعلام به متقاضیانی كه درلیست انتظارتاسیس مراكزتصویربرداری قراردارند .
5- بازرسی ونظارت مستمربرعملكرد فعالیتهای مراكزپرتوپزشكی
6- تهیه فرمها وچك لیست های مربوط به بازدید ازمراكز
7- درخواست بازدید ازمراكزوبررسی گزارشهای بازدید، رسیدگی به اشكالات ونواقص موجوددرمراكز وبازدید مجدد تا رفع نواقص وپیگیری های لازم تاحصول به نتیجه مطلوب
8- رسیدگی به شكایات مراجعین ازمراكز پرتوپزشكی
9- ارزشیابی سالیانه بخش های پرتوپزشكی وپرتودرمانی
10- شركت دركارگاههای آموزشی وجلسات برگزارشده درحوزه معاونت محترم درمان
11- اخذدرخواست ازنیروهای طرحی وجذب وتعیین محل خدمت ورسیدگی به امورپرسنل طرحی
12- بررسی وتعیین نیازمراكزمربوطه به پرسنل پرتوكاروتامین نیازهای مذكورازقبیل انتقال و جابجایی وتعیین محل خدمت پرسنل پرتوكار باتوجه به نیازهای مراكزتابعه ویاموارد درخواستی
13- اخذ آخرین اطلاعات درخصوص تعداد پرسنل فنی شاغل دربخش ها ، تجهیزات ودستگاههای موجود ، آمار (تعداد گرفیهای انجام شده تعداد بیماران ، تعدادكیشه های مصرفی ) و...


 

واحد تجهیزات پزشکی:

 

1-انجام ارزشیابی از مراکز
2-انجام ارزیابی از مراکز
3-برآورد تجهیزات مورد نیاز مراکز تابعه
4-انجام کارشناسی تجهیزات مورد نیاز مراکز و ارائه گزارش
5-تهیه لیست درخواستی مراکز جهت ارسال به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه
6-بررسی وضعیت تجهیزات موجود مراکز
7-بازدید مواردی جهت تعیین نیاز دستگاهها بر اساس نظام سطح بندی از مراکز خصوصی و دولتی
8-اختصاص دستگاههای مورد نیاز مراکز بر اساس اولویت
9-بررسی شکواییه تجهیزاتی مراکز

 

 


 

  واحد نظارت فنی :

 

واحد نظارت فنی معاونت درمان با انجام بازدید از مراكز درمانی در حال تأسیس و شركت درارزشیابی بیمارستانهای تحت پوشش به ایفای نقش در معاونت درمان دانشگاه می پردازد .
كارشناسان این واحد در بازدیدهای فنی ، ابتدا شرایط كلی مكان پیشنهادی جهت تأسیس مركز درمانی را بررسی نموده و اگر حداقل شرایط لازم را دارا باشد ، تأیید اولیه مكان پیشنهادی به اداره صدور پروانه ها اعلام می گردد .
در مرحله بعد نقشه پیشنهادی مركز درمانی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت رعایت استانداردها و پیش بینی فضاهای مورد نیاز درمانی ، نقشه مورد تأیید قرار گرفته و اجرای آن بلامانع اعلام می گردد .
پس از اجرای نقشه و استقرار كامل تجهیزات مركز درمانی و تأیید آن توسط كارشناسان این واحد ، گزارش تأیید نهایی آن مركز درمانی به اداره صدور پروانه ها ارسال می شود .
مراكز درمانی كه در صدد افزایش یا جابجایی بخش می باشند نیز مانند مراكز درمانی در حال تأسیس ، بایستی درخواست بازدید اولیه و بررسی نقشه و بازدید نهایی خود را به اداره صدور پروانه ها تحویل نمایند تا در نهایت توسط كارشناسان واحد نظارت فنی آن بازدیدها و بررسی نقشه ها انجام شوند .
در ارتباط با ارزشیابی بیمارستان های تحت پوشش نیز كارشناسان این واحد هر هفته همراه با گروه ارزشیابی معاونت درمان به بیمارستان ها رفته و نتیجه بررسی و ارزشیابی فنی انجام شده در اسرع وقت در اختیار اداره ارزشیابی قرار می گیرد .

 

 

 واحد توانبخشی :

 

1-توزیع نیروی انسانی شاخه های توانبخشی (فیزیوتراپی، كار درمانی، شنوایی شناسی، اپتومتری ، گفتار درمانی و فنی ارتوپدی)
 2-بررسی استانداردهای توانبخشی
3–تدوین دستورالعمل ها و بخش نامه ها
4- تشكیل جلسات ادواری در بخشهای توانبخشی
5- همكاری با تیم ارزشیابی معاونت درمان
6- همكاری با اداره بازرسی و نظارت  در جهت تخصصی نمودن بازرسی ها
7- پیگیری شكایات از مراكز تابعه
8– بررسی نیازهای واحدهای توانبخشی تابع

 

 

واحد سوء‌مصرف مواد :

 

1-تشكیل پرونده جهت مراکز و واحدهای درمان سوء مصرف مواد
2-تشكیل جلسات كمیته نظارتی موضوع ماده 31 آئین نامه مراكزدرمان سوء مصرف مواد وتعیین رتبه بندی مراكز
3-بررسی كیفی خدمات درمان اعتیاد شامل بازدید از واحدهای درمان با داروهای آگونیست مستقر در مراكز درمان سوء مصرف مواد و بررسی پرونده های بیماران و صدور اخطاریه و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط
4-ابلاغ آئین نامه ها وپروتكل های درمانی به مراكز مربوطه
5-تهیه وارسال آمار مراكز به مراجع ذیربط
6-تهیه وارسال گزارشات عملکردی
7-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف دانشگاه 
8-شركت دركارگاههای آموزشی ، سمینارها و جلسات هماهنگی
8-ارائه پیشنهادات جهت بهبود گردش كار مراجعین
9-ارائه نظرات و پیشنهادات حهت تصحیح آئین نامه های موجود
10-تشكیل جلسات كمیته فرعی مبارزه با دخانیات معاونت درمان
11-طراحی و توزیع پوستر پمفلت و اطلاعیه در خصوص ممنوعیت استعمال دخانیات
12-راهنمائی وتشویق پرسنل جهت ترك دخانیات
13-اطلاع رسانی در خصوص مراكز درمان اعتیاد
14-اطلاع رسانی در خصوص مراكز ترك دخانیات
15-به روز رسانی فرم بازدید ازمراكز درمان سوء مصرف مواد بر اساس آئین نامه های جدید
16-انجام بازدیدهای کیفی خدمات درمان اعتیاد
17-تشکیل واحدهای MMT   در مراکز دانشگاهی
18-هماهنگی با مراکز جهت شرکت پرسنل در دوره های آ موزشی
19-تهیه پودمانهای آموزشی
20-راهنمائی و جایابی مددجویان جدید و مددجویان مراکز تعطیل شده
21-همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع آوری معتادین خیابانی
22-نظارت و هماهنگی و تائید نهائی قراردادهای درمانی با بخش خصوصی

 

 

 واحد امور دستیاران:


1-   بررسی بخشنامه های وزارت متبوع وانعكاس آنها به مدیران محترم گروه و تحصیلات تكمیلی
2-   مكاتبه با مدیران گروه جهت اخذ برنامه اعزام وهمچنین مكاتبه با تحصیلات تكمیلی دانشگاه جهت اخذ اطلاعات درمورد هردستیار 60 مورد
3-   بررسی نیازهای مراكزوشبكه ها درمورد نیروی تخصصی
4-   تنظیم برنامه ماهیانه اعزام
5-   تهیه پرونده جهت هردستیار وثبت كلیه مكاتبات دردفتر مربوطه
6-   نوشتن احكام ماهیانه طبق برنامه ارسالی مدیره گروه
7-   ابلاغ حكم به دستیاران ودرصورت لزوم فكس كردن آنها
8-   پیگیری احكام درصورت عدم اجرای حكم 50 مورد
9-   اخذپایان طرح ازمراكزی كه طرح انجام شده وصدورپایان كار وارسال آن به تحصیلات تكمیلی و وزارت متبوع
10- تسویه حساب نهایی درپایان دوره آموزشی وصدور حكم مربوطه
11- بازدید ازمراكزدرمانی ومطبها حدوداً
12- شركت دركارگاههای آموزشی ، سمینارها و جلسات

 


واحد توزیع نیروی انسانی:


1- اخذ نیازهای تخصصی درسطوح دوازده بیمارستان تهران و 4 بیمارستان درشبكه های شهرستانهای تابعه دانشگاه
2- اخذ درخواست همكاری متخصصین جویای كار درحیطه دانشگاه
3- تهیه آمار نیازهای فصلی كلیه مشمولین قانون خدمت پزشكان وپیراپزشكان دركلیه سطوح آزمایشگاه- دارویی رادیولوژی – تغذیه ومدارك پزشكی
4- اخذنامه ازبیمارستانها وارسال نامه تسویه حساب به پشتیبانی دانشگاه جهت اتمام قراردادهای متخصصین
5- بررسی پرونده های پزشكان بمنظور تهیه مدارك پزشكان جهت طرح درهیئت رئیسه ( بصورت هفتگی)
6- جمع آوری ، بررسی وتهیه مدارك جهت تقاضای انتقال پزشكان به تهران بمنظور طرح دركمیته نقل وانتقالات
7- پیگیری پرونده ها ومدارك ارسالی جهت موافقت استخدام درهیئت رئیسه ویا كمیته نقل وانتقالات و ارسال نامه به مراكزجهت اعلام نیروهای جایگزین
8- پیگیری ودریافت عملكرد ماهیانه پزشكان ازمراكز شهرستانها و رسیدگی به آنها
9- تعیین محل خدمت پزشكان عمومی وپزشكان متخصص درمانی درمراكزتابعه دانشگاه
10- تعیین محل خدمت پزشكان متخصص متعهد ضریب K درمراكزتابعه دانشگاه
11- جمع آوری ، بررسی وتكمیل مدارك پزشكان عمومی جهت استخدام _ ماموریت _ قراردادكارانه ای _تبصره 3 _ انتقال......
12- بررسی پرونده های پزشكان متخصص جهت استخدام _ ماموریت _ قراردادی _انتقال.....
13- تائید وارائه گواهی پایان كارپزشكان متخصص متعهد ضریب K درمراكزتابعه دانشگاه.
14- تعیین نیازهای تخصصی درسطح مراكزتابعه دانشگاه.
15- پیگیری ودریافت عملكرد ماهیانه پزشكان ازكلیه مراكز
16- اعلام وضعیت نیروهای متخصص درمراكزونیازهای تخصصی به وزارت متبوع هر3ماه یكبار ازطریق سایت اینترنتی

درباره وبلاگ
هموطنان و همشهریان محترم ضمن خوش آمد گویی ، با توجه به شروع بكار كمیته كادر پزشكی و پرسنل پرستاری و كاركنان بیمارستان 22 بهمن

نیشابور كه غیر وابسته به مدیران بیمارستان و دانشكده علوم پزشكی شهرستان میباشد و بر اساس شرح وظایف مسؤل بررسی هر گونه نظر ات ، شكایات

، انتقادات، و پیشنهادات كلیه مراجعین به این بیمارستان در مورد پرسنل درمان و یا غیر درمان و كیفیت خدمات ارایه شده در این بیمارستان

میباشدخواهشمند است چنانچه تا بحال به هر كدام از بخشهای بیمارستان 22 بهمن نیشابورمراجعه داشته اید نظر ، انتقاد ،پیشنهاد ویا پیام خاصی در

مورد كیفیت ارایه خدمات ونحوه برخورد و رفتار كلیه كادر پزشكی ،درمان وغیر درمان در این بیمارستان دارید با ارسال آن از طریق این سایت (لینك

تماس با ما و یا لینك انتقادات و پیشنهادات واقع در انتهای مطالب ارایه شده ویا در بخش نظر سنجی از بخشهای بیمارستان) این كمیته را در راستای

تلاش جهت بهبود كیفیت ارایه خدمت در این بیمارستان و افزایش رضایت مندی مراجعین یاری نمایید . در ضمن كلیه نظرات ، انتقادات ، شكایات و... شما در

صورت درخواست بصورت محرمانه پیگیری شده و نتیجه آن به اطلاع شما خواهد رسید .
با تشكر دبیر كمیته كادر پزشكی ، پرستاری و كاركنان بیمارستان 22 بهمن نیشابور
مدیر وبلاگ: دبیر كمیته كادر بیمارستان 22 بهمن

آمار وبلاگ
کل بازدید:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
تعداد نویسندگان:
تعداد کل پست ها:
آخرین بازدید:
آخرین بروز رسانی:

صفحات جانبی
 قراردادهای تخفیف
 خرید و فروش خودرو
 شرح وظایف تخصصی پرستاری
 شرح وظایف كارشناس امور بیمارستانها
 شرح وظایف كمك بهیار
 شرح وظایف سوپروایزر بالینی
 شرح وظایف سوپروایزر آموزشی
 شرح وظایف كارشناس رادیولوژی
 شرح وظایف كاردان رادیولوژی
 شرح وظایف بیمار بر
 شرح وظایف منشی بخش
 شرح وظایف كمك پرستار
 شرح وظایف بهیار
 شرح وظایف كاردان اتاق عمل
 شرح وظایف كاردان هوشبری
 شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه عمومی( ICU)
 شرح وظایف عمومی پرستار
 شرح وظایف پرستار در بخش همودیالیز:
 شرح وظایف ادارات و واحدهای تحت پوشش مدیریت امور درمان
 شرح وظایف کارشناس دفتر پرستاری

آرشیو مطالب
  آذر 1390 (1)
  مرداد 1390 (1)
  اردیبهشت 1390 (1)
  دی 1389 (1)
  آذر 1389 (6)
  آبان 1389 (3)
  مهر 1389 (3)
  شهریور 1389 (22)
  مرداد 1389 (33)
  تیر 1389 (3)
 لیست آرشیوها

امکانات